MATERIALS

Aquí hi podreu trobar els diversos materials editats per a la campanya.

CARTELLS


POSTALS


SIGNATURES

Descarrega’t el full de signatures

MOCIÓ AL PLE

Descarrega’t el text de la moció al ple (06-07-16)

AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I LA RESPOSTA

Descarrega’t les al·legacions que vam presentar al PEU de l’Artesà (12-05-2016)
Descarrega’t la resposta a les al·legacions (16-09-2016)

 

LA REVISTA

L’Artesà, revista d’informació local

 

1 DE JUNY, MANIFESTACIÓ

Descarrega’t el manifest llegit a la manifestació en protesta pel desallotjament de l’#AcampadaArtesà