Enderroc de Cal Bitxot

26 de gener de 2000 | Patrimoni en perill

El 26 de gener del 2.000 la masia de Cal Bitxot va ser enderrocada per estar afectada pel desviament del riu Llobregat. Aquesta construcció agrícola va ser edificada per Ferran Puig el 1850, essent un bon exemple i representació de la implantació del regadiu a la Bunyola del Prat.

Fotografia de Gaspar Coll de 1988.

Es poden distingir varis cossos, a la dreta per guardar els ramats que feien parada al Prat que venien per la carretera de València i a l’esquerra de tot, l’habitatge més antic, s’hi podien distingir fins al seu enderrocament les diferents parts de la casa. Posteriorment s’edificà la part central. L’edifici més nou, propietat de “Fernando” Puig numerada amb el número 5. Cap als anys 1830 arriben al Prat dues famílies emparentades, els Pejoan (Jagó) i els Vilaplana, procedents de Torà (La Segarra). Els Vilaplana s’instal·len al que es coneix com a cal Peret del Serra i els Pejoan s’instal·len al que es coneix com a cal Bitxot. Anteriorment es coneixia com a “ca lo Ton”, que era el nom d’en Pejoan Fustagueres. A les finques d’aquesta propietat les podem trobar citades amb el nom de finca Pejoan, cognom del qui les va menar durant uns anys fins a intal·lar-se a la masia de Sant Boi coneguda com a cal Jagó.