Enderroc amb irregularitats de Cal Saio

20 de febrer de 1974 | Patrimoni en perill

El 20 de febrer de 1974 Cal Saio era enderrocada per la construcció de blocs de pisos i d’un polígon industrial.

Els terrenys que ocupava la masia del segle XIX se situaven entre els actuals carrers de Lo Gaiter del Llobregat, Carretera de la Marina, Pare Andreu de Palma i l’avinguda de la Verge Montserrat.

Més tard, ja a l’estiu de 1974, al ple celebrat a l’Ajuntament del Prat es denunciaven les irregularitats del procés, ja que anteriorment a l’enderroc ja s’havien concedit llicències d’obres, malgrat existia una comissió investigadora. Se sol·licitaven els dictàmens del Col·legi Oficial d’Arquitectes, a la Comissió Provincial de Serveis Tècnics i del Servei d’Inspecció i assessorament de les corporacions locals. A més, es denunciava que alguns regidors formaven part de la comissió permanent per urbanitzar aquest sector del Prat.